inż. Ryszard R Ulman


inż. Ryszard R Ulman

Kontakt:

- inż. Ryszard R Ulman zajmuje się bioterapią od 1981 roku (rejestr dawnego Stowarzyszenia Radiestetów w W-wie). Jest współzałożycielem pierwszej w powojennej Polsce Pracowni Bioterapii przy Polskim Towarzystwie Psychotronicznym PTP (d. Stowarzyszenie Radiestetów w Warszawie).

Jest Dyplomowanym Mistrzem Bioenergoterapii i nauczycielem kolejnych Mistrzów.

Uważa, że polska bioterapia zawdzięcza swój start charyzmatycznej osobie mgr. Lecha Emfazego Stefańskiego – ówczesnego prezesa Stowarzyszenia Radiestetów.

Ekspert w zakresie bioterapii i radiestezji uhonorowany przez PTP i Izbę Rzemieślniczą w Krakowie.

W 1993 roku uzyskał tytuł Mistrza w rzemiośle bioenergoterapia.

Powoływany na członka czeladniczo-mistrzowskich Komisji Egzaminacyjnych w Krakowie, Katowicach i Warszawie.

Pełni rolę pełnomocnika d/s bioterapii w warszawskiej Klinice Medycznej ULMED.

Od 1988 r. jest aktywnym wykładowcą sztuki bioterapii na kursach organizowanych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego, prywatne firmy i w „Szkole Bioenergoterapii” w W-wie.

Ukończył szereg kursów doskonalących m.in. Technik mesmerycznych i magnetycznych (dr Rejmer-1983r.), Doskonalenia Umysłu (L.E. Stefański -1983r.), Polarity (L.Winnicka-1984r.), technik masażu (ZDZ-1988r.), kurs pedagogiczny, kurs podstaw psychologii oraz kontaktu z pacjentem (PCUKD ), kurs terapii manualnej dla bioenergoterapeutów (PCKUD ), kurs trenerski psychobioenergetyki (PCUKD).

R.R. Ulman rozpoczął działalność bioenergoterapeutyczą w 1981r. w Pracowni Bioterapii przy Polskim Stowarzyszeniu Radiestetów w Warszawie (aktualnie Polskie Towarzystwo Psychotroniczne).

W 1982r. zarejestrowana została działalność zawodowa w zakresie bioterapii a kolejno firma BIORAD.

Od 1986r. R.R.Ulman prowadzi działalność szkoleniową w zakresie bioenergoterapii profesjonalnej wg autorskiego programu akceptowanego przez Izbę Rzemieślniczą (Katowice).

Kurs bioenergoterapii jest kursem przygotowującym do egzaminów państwowych na Czeladnika i Mistrza w zawodzie bioenergoterapeuty.

Współpracuje z reprezentantem izby rzemieślniczej (firma RADIUS – Polskie Centrum Ustawicznego Kształcenia Dorosłych – w osobie dyr. Zdzisława Hudaka).

Od 2001r. współpracuje merytorycznie z firmą HOLISTIC MEDICINE THERAPY CONSULITING INC. i z CHANCE TO CURE FOUNDATION WHEELING ILL. (USA).

Od 2008 współpracuje z Fundacją Rozwoju Nowych Metod Myślenia i Działania w Biznesie EMPIRO.

Firma BIORAD zajmuje się również działalnością wydawniczą dla potrzeb szkoleniowych.

Propaguje na swoich wykładach różne techniki relaksacji, medytacji i bioenergoterapii oraz pracy z emocjami i samorealizacją. Jest twórcą autorskich programów spektakularnej pracy z bioenergią i pracy mentalnej z pacjentem.

BIOENERGOTERAPIA R.R.ULMANA

Zajmuje się badawczo hipnozą, sugestią, regresją bioenergetyczną, uwarunkowaniami psychosomatycznymi i psychobiologicznymi w bioterapii.

Jest autorem książek: „Kapłani , Królowie i Uzdrowiciele” wyd.1986r., „Bioenergoterapia praktyczna” wydanej w 1991 r. przez IWZZ („Wstęp do bioterapii. Pierwsze wtajemniczenie”- drugie wydanie 1998r.), „Świetlisty człowiek”wyd. 2002r. oraz wydawcą opracowań z zakresu bioterapii.

Był członkiem zarządu PTP, współzałożycielem i wiceprezesem PSB BIOPOL w W-wie, współzałożyciel (prezes) Polskiego Stowarzyszenia Bioterapeutów, Uzdrawiaczy i Radiestetów w W-wie, Podstarszy Polskiego Cechu Bioenergoterapeutów w W-wie, współzałożyciel Polskiego Cechu Radiestetów (2003r.) i HCC (Healing Center Club) – członek Kapituły, inicjator założenia pierwszej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Bioterapeutów i jej aktualny prezydent, dożywotni członek Himalayan International Institute of Yoga Sciense and Philosophy w USA oraz członek honorowy Holistic Medicine Association w USA i członek honorowy PSB „BIOPOL” w Warszawie. Współzałożyciel Fundacji Rozwoju Nowych metod Myślenia i Działania EMPIRO (2008)

W bioterapii uznaje integracyjny (psycho-duchowo-fizyczny) model człowieka i klasyczne techniki oddziaływania. Nie uzależnia skuteczności bioterapii od jednostki chorobowej, lecz od konstytucji danego pacjenta: bioterapeuta jest swojego rodzaju mobilizatorem i dawcą bioenergii dla pacjenta z zakłóconą harmonią psychobiologiczną.

PUBLIKACJE R.R.ULMANA:

Kapłani, Królowie i Uzdrowiciele, Wyd.R.R.Ulman, 1986r.
Bioterapia praktyczna, IWZZ Warszawa, 1986r.
Wstęp do bioenergoterapii, ATEA , 1999r.
Świetlisty człowiek, ATEA, 2002r.
Wydanie (opracowań): P.C.Jagot „Sztuka uzdrawiania poprzez magnetyzm ludzki”, J.Świtkowski „Magnetyzm ludzki”, „Litotermoterapia”, Clavipunktura”, „Konchowanie i świecowanie uszu”
Publikacje w periodykach branżowych, CZWARTY WYMIAR, NIEZNANY ŚWIAT itd.

.